امروز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

یادداشت: Pokemon Go ؛آمیختگی مجاز با واقعیت، و سیاست با سرگرمی

عبدالمهدی قنبری: با یک نگاه خوش‌بینانه می‌توان تحولات دنیای تکنولوژی را معادل راحتی و رفاه بیشتر برای مردم دانست. همچنین، سود حاصل از تولید تکنولوژی‌های جدید بسیار قابل توجه و چشم‌گیر است و نمی‌توان از این بُعد آن هم غافل شد. اما جدا از بُعد...