امروز ۳۰ دی ۱۳۹۶

یک گراشی از دبی

عوارض خروج، بیداد دوچندان بر مردم جنوب

هفت‌برکه (گریشنا): در ادامه یادداشت‌های یک گراشی از دبی این بار او از ظلم مضاعفی که بابت عوارض خروج از کشور بر گُرده‌ی مردم جنوب وارد می‌شود نوشته است. و با سه پیش‌نهاد خواستار تعدیل این عوارض شده است. این بار نوشته یک گراشی از دبی با دو بیت از باب...

میان‌گفتار «یک گراشی از دبی»: حکایت ما مردمان طلبکار

مدتی این مثنوی تآخیر شد – مهلتی بایست تا خون شیر شد گر در آن آدم بکردی مشورت – در پشیمانی نگفتی معذرت زانک با عقلی چو عقلی جفت شد – مانع بد فعلی و بد گفت شد کمی تاخیر در نوشتن گفتار دوم برایم بیش آمده چون برنامه‌ریزی و هدفم بر این بود که در ادامه...

تکمله یک پیش‌نهاد: پنج نکته و هشت پاسخ

هفت‌برکه (گریشنا): پایان‌بخش گفتار اول یادداشت‌های یک گراشی از دبی توضیحات نویسنده در مورد اهداف خود از نوشتن و مطرح کردن این موضوع است. اگر تاکنون این یادداشت‌های را نخوانده‌اید می‌توانید آن را مرور کنید. پیش از این سه پاره از یادداشت‌های...

ادامه گفتار نخست: اقتصاد لار فقط به ظاهر به درآمد خارج وابسته نیست

ادامه گفتار یکم: در ادامه بحث گفتار یکم، نویسنده در ارتباط با نقش و تاثیر سرمایه، کار و همت اهالی منطقه شاغل در کشورهای جنوبی خلیج‌فارس در عمران، آبادی و توسعه موطن اجدادی خود، رسیده‌ایم به شهری آباد و پررونق ولی به ظاهر غیر وابسته به درآمد از...

گفتار یکم: انتقال ثروت باید به سمت کارآفرینی برود

هفت‌برکه (گریشنا): بعد از انتشار فراخوان گردآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه جنوب استان فارس از سوی یکی از همشهریان گراشی ساکن دبی، بخش اول این یادداشت نیز ارسال شده است. در این بخش نویسنده انتقال درآمدهای گراشی‌ها از کشورهای حوزه خلیج فارس...

فراخوان: چگونه سرمایه‌های «بندرروها» در خدمت توسعه منطقه قرار می‌گیرد؟

هفت‌برکه (گریشنا): یادداشت زیر را یکی از همشهریان ساکن کشور امارات متحده عربی برای گریشنا ارسال کرده است. این یادداشت پیش از این در سایت آفتاب لارستان نیز منتشر شد و هدف آن باز شدن باب موضوعی مهم برای گفتگو است. «بی بی اَگه تَر و وَشن إذ تَوللإ پَ...