امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نامزدهای شورای شهر گراش

۳۵ ثبت‌نامی برای نامزدی شورای شهر گراش به ترتیب حروف الفبا

این لیست مقدماتی کسانی است که برای نامزدی در شورای شهر گراش ثبت‌نام کرده‌اند. با کلیک روی هر کدام از اسامی می‌توانید اطلاعات و عکس آن‌ها را نیز مشاهده کنید. بعد از استعلام از مراجع چهارگانه در نهایت هیات اجرایی انتخابات لیست نهایی نامزدها را منتشر خواهد کرد.

امان الله امانی (انصراف داد)

 اصغر باقرزاده

مجتبی پورشمسی

جواد جعفرزاده (انصراف داد)

حیدر جنگجو (انصراف داد)

 محمدجواد حسن‌زاده

علی اصغر حسنی

فاطمه خواجه

 علیرضا خواجه‌زاده

عباس خواستار

مریم خیل‌تاش

مهدی دژآباد

محمدعلی شامحمدی

مهروش شیبانی

ابراهیم شیروان

یعقوب صادقی

مهدی صمیمی

احمدعظیمی

حمیدرضا عظیمی (انصراف داد)

حسینعلی فقیهی

محمد کریمیان

علی‌اصغر لطافت

ابوطالب مهرابی

حبیب‌الله مهرابی

مهدی مهرابی (انصراف داد)

عبدالحسین مهیایی

 محمد ناصری

 وحید نام‌آور (انصراف داد)

ابراهیم نظری (انصراف داد)

 محمدصادق وفایی‌فرد (انصراف داد)

 سعید وقارفرد

مرتضی وقارفرد

هادی‌ هادی‌پور

عبدالرضا هرمزی

 جعفر یوسفی